ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಧ್ಯೇಯ

ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ-ಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯವೇನೆಂದರೆ

ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಟ ಜಲ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರ ಪರಸ್ಪರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಾಂಧಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಗುರಿ

  • ♦ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ (ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ) ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವುದು.
  • ♦ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ. ತತ್ವಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಮುನ್ನೆಡೆಸುವುದು.
  • ♦ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಜ.ಸಂ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು, ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋದನೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜಾಲಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಮೂಲ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ೨೦೧೧-೧೨ರ ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರದ (ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ) ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವು ಜಲ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ (ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ) ಕಾರ್ಯನಕ್ಷೆಯು ನದಿ ಕೊಳ್ಳ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಹಾಗೂ ಜಲ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಜ.ಸಂ.ಇ) ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಯೋಜನೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ೨೦೩೦ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ (ಜ.ಸಂ.ಇ) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ, ನಿಗಮಗಳು, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಮತ್ತು ನೆಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ನದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗ, ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಂಡಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಪ್ರಚಾರಕ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ, ರೈತರು ಮತ್ತು ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು (ನೀ.ಬ.ಸ.ಸ) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಜ.ಸಂ.ಇ ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಘಟನೆ:

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಡಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗೌರವ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು , ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು, ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ, ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು, ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು, ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು, ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಜಲ ನಿಗಮದ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರು, ರೈತರು, ನೀರಿನ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಂತಾದವರು ಆಮಂತ್ರಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸುಧಾರಿತ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವರು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ; ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್; ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು; ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ; ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ; ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ; ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರ ಕೃಷಿ ಸದಸ್ಯರು. ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸುಧಾರಿತ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಭೆಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿಯ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

Asst. Executive Engineer

Asst. Executive Engineer

Asst. Executive Engineer

Asst. Executive Engineer

Asst. Executive Engineer

Water Resources Specialist

Principal Coordinator for Engineers (Capacity Building)

Land & Water Management Specialist

Hydrologist & Irrigation Systems Expert

Payal

Principal Coordinator (Communications & Participation)

Ravi

River Basin Management Specialist

International Hydrology Expert