ಉದ್ಯೋಗ

ಹಿಂದಿನ ಅವಕಾಶಗಳು

ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಏಷ್ಯಾನ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ (ಎಡಿಬಿ) ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ: ಹಂತ-2 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಸರಾಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು (Expression of Interest) ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

  1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನದಿ ಕೊಳ್ಳ ಮಾದರಿ ತಜ್ಞ (National River Basin Modelling Expert)

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಎಡಿಬಿಯ ಸಿಎಂಎಸ್‌ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/adbpos/jsp/ADBCMSHomepage.jsp

ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಎಡಿಬಿಯ ಸಿಎಂಎಸ್‌ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಸಕ್ತ ತಜ್ಞರು ಎಡಿಬಿಯ ಸಿಎಂಎಸ್‌ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು registrar@aciwrm.org ನಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದ್ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 17-08-2020 (9:29PM ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ/ 11:59 PM ಮನಿಲಾ ಸಮಯ)