News

WWWeek 2020 – Achieving Water Security and Resilience in Asia Pacific: AWDO 2020

WWWeek 2020 – Achieving Water Security and Resilience in Asia Pacific: AWDO 2020

As part of the ongoing WWWeek 2020, a session on `Achieving Water Security and Resilience
ACIWRM at Stockholm World Water Week At Home, 2020

ACIWRM at Stockholm World Water Week At Home, 2020

ACIWRM will participate in the Stockholm World Water Week At Home, being organized from 24
ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: ACIWRM/CE/MP/2020-21/ 01 ದಿ:28-07-2020

ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: ACIWRM/CE/MP/2020-21/ 01 ದಿ:28-07-2020

ನಿಬಂಧಕರು/ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರ (ಎ.ಸಿ.ಐ.ಡಬ್ಲೂ.ಆರ್.ಎಮ್),ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸಿ.ಐ.ಡಬ್ಲೂ.ಆರ್.ಎಮ್ ಕಛೇರಿಗೆ ವಿವಿಧ
Mid-term report of the study ‘Remote Sensing Based Water Productivity Assessment in Karnataka’

Mid-term report of the study ‘Remote Sensing Based Water Productivity Assessment in Karnataka’

The mid-term report of the study `Remote Sensing Based Water Productivity Assessment in Karnataka' is

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ: ಹಂತ-2ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮಿಷನ್ (ಆನ್ ಲೈನ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ: ಹಂತ-2ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು COVID-19ರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ NIWA ನಲ್ಲಿ “ಜಲವಿಜ್ಞಾನ- ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು” ಕುರಿತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ NIWA ನಲ್ಲಿ “ಜಲವಿಜ್ಞಾನ- ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು” ಕುರಿತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ  ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ (NIWA) ದಿನಾಂಕ: 02-03-2020

ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಮತ್ತು ಜಿಐಎಸ್ ಬಳಸಿ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮುಂದುವರೆದ ತರಬೇತಿ

ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಮತ್ತು ಜಿಐಎಸ್ ಬಳಸಿ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮುಂದುವರೆದ ತರಬೇತಿ

“ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಮತ್ತು ಜಿಐಎಸ್ ಬಳಸಿ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ” ಕುರಿತ ಮುಂದುವರೆದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಡಾ. ಸಾಜಿದ್ ಪರೀತ್, ದೂರ