News

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ NIWA ನಲ್ಲಿ “ಜಲವಿಜ್ಞಾನ- ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು” ಕುರಿತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ NIWA ನಲ್ಲಿ “ಜಲವಿಜ್ಞಾನ- ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು” ಕುರಿತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ  ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ (NIWA) ದಿನಾಂಕ: 02-03-2020

ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಮತ್ತು ಜಿಐಎಸ್ ಬಳಸಿ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮುಂದುವರೆದ ತರಬೇತಿ

ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಮತ್ತು ಜಿಐಎಸ್ ಬಳಸಿ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮುಂದುವರೆದ ತರಬೇತಿ

“ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಮತ್ತು ಜಿಐಎಸ್ ಬಳಸಿ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ” ಕುರಿತ ಮುಂದುವರೆದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಡಾ. ಸಾಜಿದ್ ಪರೀತ್, ದೂರ

ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆ (Call-3)- EOI

ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆ (Call-3)- EOI

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರ (ACIWRM) ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ
ಟ್ರಾನ್ಚ್-೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಟ್ರಾನ್ಚ್-೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಟ್ರಾನ್ಚ್-೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20/01/2020 ರಿಂದ 01/02/2020 ರ ವರೆಗೆ Vivekanand Institute for
ಎಡಿಬಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಿಷನ್

ಎಡಿಬಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಿಷನ್

ಎಡಿಬಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಿಷನ್ ಭೇಟಿಯ ದಿನಾಂಕ 19ರಿಂದ 28ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಎಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಲಾನ್ಸ್ ಗೋರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್
ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25/11/2019 ರಿಂದ 07/12/2019 ರ ವರೆಗೆ Vivekanand Institute for Leadership Development,